Okres Wędrówek Ludów
w dorzeczu Odry i Wisły

Jesteś tutaj: Strona główna / Thesaurus / Stanowiska / Siedlików

Siedlików

Siedlików, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie (także Siedlikowo, niem. Althütte, Kr. Kempen), skarb z →OWL  zaginiony od czasu II wojny światowej. W końcu XIX w. znaleziono (fot. 1.) w resztkach pieca hutniczego (?): 1. naczynia gliniane lub ich fragmenty; 2. sr. wisiorek półksiężycowaty, niezdobiony, 3-4. dwie prawie identyczne sr. fibule A. VI 2 grupy 62 wg M. Schulze-Dörlamm z blachowatymi pozlacanymi kabłąkami i nóżkami; na środku kabłąków posiadają szeroką bruzdę, górna i dolna część kabłąków zdobiona jest poprzecznymi liniami, na nóżkach ormanemtem stempelkowym w postaci migdałowatych zagłębień i koncentrycznych kółek, po bokach nóżek dwie linie; dł. 9,2 i 8,7 cm ; 5. silnie zgrubiała rama sprzączki sr., szer. 2,5 cm ; 6. podłużna sztabka srebrna, wym. 10,2 x 2 x 1 cm ; 7. pierwotnie «400 denarów», z czego 25 określonych: po jednym Domicjana, Sabiny, Lucylli, Kommodusa, Kryspiny i 1 naśladownictwo pannońskie (?), 2 Marka Aureliusza, po 3 Trajana, Antonina Piusa i Lucjusza Werusa, po 4 Hadriana i Faustyny Starszej.

Elementem datującym są tu fibule i sprzączka. Fibule, mimo prostej nóżki, zbliżone są do typu Wiesbaden. Ornament migdałowaty występuje nad środkowym i dolnym Dunajem, w skarbach typu Coşoveni, ale także w →horyzoncie Sösdala-Untersiebenbrunn. Sprzączka należy do typu H 26-28 wg R. Madydy-Legutko. Depozyt datowany jest na fazę D2, czyli na okres 380/300-440/450.

MM

Literatura: J. Kostrzewski, Wielkopolska w czasach przedhistorycznych, Poznań 1923, 200, ryc. s. 717-720; E. Petersen, Bekannte und unbekannte germanische Funde der frühen Völkerwanderungszeit aus dem Osten, Posener Jahrbuch für Vorgeschichte 1, 1944, s. 77-81, ryc. 3; J. Kostrzewski, Wielkopolska w pradziejach, Wrocław 1955, s. 266, tabl. 17:2; M. Schulze-Dörlamm, Die spätkaiserzeitlichen Armbrustfibeln mit festem Nadelhalter, Antiquitas 3, 19, Bonn 1977, s.382-383, tabl. 5,62; J. Werner, Zu einer elbgermanischen Fibel des 5. Jahrhunderts aus Gaukönigshofen, Ldkr. Würzburg, Bayerische Vorgeschichtsblätter 46, 1981, s. 249-240, ryc. 13a; R. Madyda-Legutko, Die Gürtelschnallen der Römischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum, BAR International Series 360, Oxford 1986, s. 67-68; A. Bursche, J. Kowalski (red.), Barbarzyńskie Tsunami - Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły, Warszawa-Szczecin 2017.