Okres Wędrówek Ludów
w dorzeczu Odry i Wisły

Jesteś tutaj: Strona główna

Strona główna

Jednym z niewyjaśnionych zagadnień naukowo-badawczych związanych z przeszłością Europy Środkowej jest zrozumienie procesów kulturowych, społecznych, demograficznych i tych przebiegających w środowisku naturalnym w okresie Wędrówek Ludów (OWL). Ich gruntowne rozpoznanie jest możliwe jedynie przy przekrojowym, komparatystycznym i interdyscyplinarnym podejściu.

Pięcioletni Projekt badawczy rozpoczęty przez nasz zespół w połowie 2012 r. przewiduje kompleksowe przebadanie zjawisk zachodzących między schyłkiem IV a początkami VII wieku po Chr. w dorzeczu Odry i Wisły. Obszar ten ma kluczowe znaczenie dla analizy wzmiankowanych procesów na szerokich połaciach Europy. Z tych terenów wywodzili się bowiem Goci i Wandalowie, odgrywających podstawową rolę w upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego i tworzeniu na jego gruzach pierwszych państwowości.