Okres Wędrówek Ludów
w dorzeczu Odry i Wisły

Jesteś tutaj: Strona główna / Wykonawcy / Dr Anna Zapolska

Dr Anna Zapolska

Instytut Archeologii
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
PL-00-927 Warszawa
anna.zapolska@gmail.com

Od 2012 r. jestem pracownikiem Instytutu Archeologii UW przy projekcie Okres Wędrówek Ludów między Odrą i Wisłą. Napisałam pracę doktorską pod kierunkiem prof. Aleksandra Bursche pod tytułem „Znaleziska monet rzymskich z kręgu zachodniobałtyjskiego” Interesuję się okresem wpływów rzymskich, badaniami kontaktów Rzymian i plemion barbarzyńskich, numizmatyką antyczną i archeologią „archiwalną”. W roku 2010/2011 prowadziłam zajęcia dydaktyczne „Muzealnictwo, konserwatorstwo i popularyzacja archeologii” w Instytucie Archeologii UW W 2008 r. wykonałam redakcję techniczną materiałów z konferencji w Nieborowie (Roman Coins Outside the Empire. Ways and Phases, Context and Functions. Proceedings of the ESF/SCH Exploratory Workshop, Radziwiłł Palace, Nieborów (Poland), 3-6 September 2005, Warszawa 2008, pod redakcją A. Bursche, R. Ciołek, R. Woltersa. Brałam udział w pracach wykopaliskowych przede wszystkim na stanowiskach z okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza oraz na dwóch stanowiskach miejskich w Polsce i za granicą, m.in: Czerwony Dwór (cmentarzysko kultury bogaczewskiej z OWR), Juchnajcie (osada z OWR), Szurpiły (cmentarzysko wczesnośredniowieczne), Mohovoe/Wiskiauten na Sambii (osada wczesnośredniowieczna) Zrealizowałam grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Narodowe Centrum Nauki) „Znaleziska monet rzymskich z kręgu zachodniobałtyjskiego” pod kierunkiem prof. Aleksandra Bursche. Odbyłam następujące stypendia naukowo-badawcze: KAAD (Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst) w Archäologisches Landesmuseum w Szleswigu, Münzkabinett der Staatlichen Museen in Berlin, Museum für Vor und Frühgeschichte w Berlinie, Institut für Klassische Arächeologie na Georg-August- Universität w Getyndze, Herder Institut w Marburgu; „Travel Grant” przyznany przez International Numismatic Council, w ramach którego wykonałam kwerendę muzealną w Muzeum Historii i Sztuki w Kaliningradzie, Muzeum Narodowym w Wilnie, Narodowym Muzeum Historycznym Łotwy w Rydze.

Wybrane publikacje dotyczące tematyki Projektu

  1. Znaleziska monet rzymskich w kontekstach wczesnośredniowiecznych na ziemiach Polski, Wiadomości Numizmatyczne t. LI, z. 2/2007, s. 149-178 (skrót pracy magisterskiej).
  2. Römische Münzen im Westbaltischen Kulturkreis – Kontexte und Funktionen, (w:) Bursche A., Ciołek R., Wolters R. (red.) Roman Coins Outside the Empire. Ways and Phases, Context and Functions. Proceedings of the ESF/SCH Exploratory Workshop, Radziwiłł Palace, Nieborów (Poland), 3-6 September 2005, Warszawa 2008, s. 179-194.
  3. Roman denarii from the Bogaczewo and Sudovian culture, Polish Numismatic News VIII, 2009, s. 139-166.
  4. Römische Münzen aus dem westen Teil des Westbaltischen Kulturkreises – Kontexte und Funktionen, Numismatický sborník 24, s. 115-131.
  5. Roman coins from the western part of the West Balt territory, (w:) N. Holmes (red.) Proceedings of the XVIth International Numismatic Congress, Glasgow 2009, Glasgow 2011, s. 1115-1125.
  6. The Influx of Roman Coins to the West Balt Culture Environment, Notae Numismaticae, t. VIII (2013), s. 105-122.
  7. The coins of the goldsmith hoard of Frombork reconcidered, Notae Numismaticae, t. IX (2014), s. 71-92.
  8. Monety rzymskie z cmentarzyska płaskiego w Łężanach/ The Roman Coins from the Flat Cemetery in Łężany, [w:] Wiśniewska A. (red.) Łężany – cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów na Pojezierzu Mrągowskim. Badania w sezonie 2013/ Łężany – cemetery of the Roman Period and Migration Period in the Mrągowo Lake District. Research in season 2013, s. 79-101.

Wybrane publikacje

Instytut Archeologii UW