Okres Wędrówek Ludów
w dorzeczu Odry i Wisły

Jesteś tutaj: Strona główna / Konferencje / Tezauryzacja monet - konferencja w Oksfordzie

Tezauryzacja monet - konferencja w Oksfordzie

W dniach 15-16 września w Ioannou Centre for Classical & Byzantine Studies Uniwersytetu w Oksfordzie, w budynku przylegającym do Ashmolean Museum, odbyła się konferencja poświęcona tezauryzacji monet, realizowana w ramach wieloletniego projektu dotyczącego rzymskiej ekonomii. Obok wystąpień dotyczących stricte numizmatyki Cesarstwa Rzymskiego, zostały przedstawione także referaty związane z jego upadkiem i →OWL. Johann van Heesch z Belgijskiej Biblioteki Królewskiej prezentował zagadnienie schyłku ekonomii drobnej waluty w północnej Galii w IV i V wieku, zaś Richard Hobbs z British Museum skarby zawierające srebrne naczynia i ich fragmenty, traktowane jako swoisty pieniądz. Aleksander Bursche (UW) i David Wigg-Wolf z Niemieckiego Instytutu Archeologicznego omówili kwestię „przestarzałych” skarbów denarów, tj. zjawisko bardzo długiego użytkowania drugowiecznych denarów w →Barbaricum, trwające aż do VI wieku. Ich zdaniem denary pojawiające się w skarbach (np. w Starčevo w Serbii) i innych kontekstach, zwłaszcza grobowych (np. Childeryka z Tournai), datowanych na IV-VII wiek, na obszarach Cesarstawa Zachodniorzymskiego i państw sukcesyjnych, pojawiły się wraz z przemieszczającymi się drużynami i społecznościami →germańskimi.

Imprezy towarzyszące odbywały się w wypełnionych akademicką atmosferą wnętrzach Magdalen College i All Souls College.

Referaty będą stanowić podstawę tomu dotyczącego zjawisk tezauryzacji, który zostanie wydany w ramach serii Oxford Studies on the Roman Economy”, publikowanych przez Oxford University Press.