Okres Wędrówek Ludów
w dorzeczu Odry i Wisły

Jesteś tutaj: Strona główna / Konferencje / Sesja Pomorzoznawcza, Gdańsk, 18-20 listopada 2015 r.

Sesja Pomorzoznawcza, Gdańsk, 18-20 listopada 2015 r.

W tegorocznej XX sesji Pomorzoznawczej wzięło udział 175 uczestników z całej Polski w tym sześcioro wykonawców projektu MPOV, którzy zaprezentowali 4 wystąpienia związane z jego realizacją. W czwartek 19 listopada w sesji popołudniowej prof. dr hab. Henryk Machajewski przedstawił referat p.t. „Stan i potrzeby badań nad młodszym okresem przedrzymskim, okresem wpływów rzymskich i wczesną fazą okresu wędrówek ludów”, który wzbudził ożywioną dyskusję. Prof. Aleksander Bursche i dr Bartłomiej Rogalski zaprezentowali wyniki badań osady w Suchaniu, gm. loco, pow. Stargard Szczeciński prowadzonych w ramach projektu MPOV, na której zlokalizowano skarb z →OWL. Kolejnego dnia prof. Jan Schuster wystąpił z referatem p.t. „Skandynawscy przybysze w Czarnówku pow. Lębork”, w którym stwierdził m.in., że groby datowane na OWL z tego cmentarzyska, nie są kontynuacją tej nekropoli z OWR, a stanowią świadectwo obecności ludności przybyłej w drugiej połowie V w. ze Skandynawii. Wreszcie prof. Aleksander Bursche i mgr Marcin Rudnicki przedstawili referat p.t. „Okres wędrówek ludów w północnej Polsce w świetle najnowszych badań”, podsumowujący pierwsze wyniki multidyscyplinarnych studiów prowadzonych w ramach projektu MPOV. Został także po raz pierwszy przed polską publicznością zaprezentowany nieznany zespół srebrnych wyrobów zoo- i antropomorficznych wykonanych techniką odciskanej blachy znaleziony nad dolna Wisłą, o proweniencji nadczarnomorskiej, a w wymiarze ideologicznym nawiązujący do germańskiego panteonu. W dyskusji, m.in. prof. Wojciech Nowakowski zgodził się z głównymi tezami obu ostatnich referatów i pogratulował wyników badań realizowanych w ramach projektu MPOV.

AB