Okres Wędrówek Ludów
w dorzeczu Odry i Wisły

Jesteś tutaj: Strona główna / Konferencje / Konferencja w Rumie (Serbia) 4-7.11.2015

Konferencja w Rumie (Serbia) 4-7.11.2015

W dniach 4-7 listopada 2015 r. odbyła się 27 konferencja z serii „Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum”. Tegoroczna poświęcona była tzw. pojęciom granicznym, takim jak „późnorzymski”, „wczesnochrześcijański”, „wczesnobizantyński”. Są one przedmiotem badań archeologiczno-historycznych nad środkowym Dunajem w IV – VIII w. po Chr.

Konferencja miała miejsce w Rumie w Wojwodinie (Serbia) i zorganizowana została przez Ośrodek Historii i Kultury Środkowo-Wschodniej Europy Uniwersytetu w Lipsku i Instytutu Archeologii w Belgradzie, przez Orsolyę Heinrich-Tamaskę, Daniela Syrbe, Vujadina Ivaniševića i Ivana Bugarskiego, z inicjatywy Instytutów Archeologii: Austriackiej Akademii Nauk, Uniwersytetu w Wiedniu, Słowackiej i Czeskiej Akademii Nauk. Referaty dotyczyły wspomnianej na wstępie tematyki i procesów przebiegających między późnym antykiem a wczesnym średniowieczem, jak również stanowisk późnoantycznych i wczesnochrześcijańskich w Illyricum i w Pannonii, zwłaszcza miast.

Na konferencji obecni byli również Polacy: Jan Schuster, Marcin Rudnicki i Magdalena Mączyńska – wykonawcy projektu „Okres Wędrówek Ludów między Odrą i Wisłą”. Jan Schuster wygłosił referat, przygotowany wraz z Aleksandrem Bursche, dotyczący nowego spojrzenia na okres wędrówek w Polsce, podyktowanego raptownym przyrostem nowych materiałów z ostatnich lat. Z kolei Marcin Rudnicki przedstawił unikatowy skarb z V w. znaleziony pod Grudziądzem.

Organizatorzy konferencji zaoferowali jej uczestnikom możliwość zwiedzania Sirmium (Sremskiej Mitrovicy nad Sawą) – miasta rzymskiego o bardzo dużym strategicznym znaczeniu, którego rozkwit miał miejsce w końcu III i początku IV w. Stało się wówczas jedną ze stolic Cesarstwa Rzymskiego. Odegrało też istotną rolę w okresie Wędrówek Ludów przez ponad wiek pozostając pod panowaniem różnych ludów barbarzyńskich, zwłaszcza →Ostrogotów i →Gepidów, będąc nawet przez krótki czas stolicą państwa Gepidów.