Okres Wędrówek Ludów
w dorzeczu Odry i Wisły

Jesteś tutaj: Strona główna / Konferencje / International Sachsensymposion w Canterbury

International Sachsensymposion w Canterbury

W dniach 2.-6. września 2017 r. miało miejsce na Uniwersytecie w Canterbury 68. Międzynarodowe Sympozjum Saksońskie (Sachsensymposion) zorganizowane przez Arbeitsgemeinschaft zur Archäologie der Sachsen und ihrer Nachbarvölker in Nordwesteuropa. Wchodzące w jego skład elitarne grono badaczy przede wszystkim anglo-saskich, gdzie Polacy stanowią od kilku lat jedynych przedstawicieli państw słowiańskich, zajmuje się problematyką schyłku świata starożytnego i początków kształtowania się średniowiecznej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem OWL. Temat tegorocznej konferencji brzmiał „Lądy i morza. Post-rzymskie przekształcenia i relacje poprzez Kanał La Manche, Morze Północne i Bałtyk”. Uczestniczyło w niej ponad 200 osób, w tym 5 wykonawców projektu MPOV. Dr hab. Anna Bitner-Wróblewska i dr Marzena Przybyla przedstawiły referat pt. “Sösdala-Untersiebenbrunn Style: an inter-regional phenomenon?”, dr hab. Bartosz Kontny wystąpienie pt. “Maritime contacts across the Baltic Sea during the Roman and Migration Periods (1st–7th centuries AD) in the light of archaeological sources”, zaś prof. dr hab. Aleksander Bursche i prof. dr hab. Magdalena Mączyńska tekst pt. “The Migration Period between the Oder and the Vistula Project — final report”, stanowiący wstępne podsumowanie wyników badań projektu. Wszystkie trzy referaty wzbudziły żywą dyskusje wśród uczestników sympozjum. W trakcie spotkania zarządu Sachsensymposion Polscy reprezentanci wprowadzili do tej organizacji dwu nowych członków: dr hab. Judytę Rodzińską-Nowak z UJ w Krakowie i dr Bartłomieja Rogalskiego z Muzeum Narodowego w Szczecinie.