Okres Wędrówek Ludów
w dorzeczu Odry i Wisły

Jesteś tutaj: Strona główna / Konferencje / 25. Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW, 1-4. grudnia 2015

25. Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW, 1-4. grudnia 2015

W pierwszych dniach grudnia 2015 r. w Szkole Głównej, siedzibie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego na głównym kampusie, odbyła się 25. Jubileuszowa Konferencja Sprawozdawcza IA UW, na której zaprezentowano ponad 100 referatów i komunikatów. Spośród wykonawców projektu MPOV Prof. Aleksander Bursche przedstawił zagadnienie barbarzyńskich naśladownictw monet i medalionów rzymskich, które w →OWL ulegały na obszarach Północy daleko idącym przekształceniom związanym z ich prestiżową rolą. Zaopatrzone w uszka i częstokroć bogato zdobione ramki, złote naśladownictwa medalionów, a następnie nordyjskie brakteaty z napisami runicznymi, odgrywały niezwykle istotną rolę wyróżnika germańskich elit. Marcin Rudnicki zaprezentował zespół srebrnych zabytków zoo- i antropomorficznych wykonanych techniką odciskanej blachy odkrytych w Dolnej Grupie, pow. świecki, na skarpie wiślanej, datowanych na pierwszą połowę V wieku po Chr. Zabytki zostały zinterpretowane na szerokim tle zjawisk i kontaktów interkulturowych zachodzących w OWL między obszarami zachodniej Ukrainy (kultury czerniachowskiej) a strefą Bałtyku, w tym zagadnień dotyczących transmisji know-how i eschatologii.