Migration Period
between Odra and Vistula

You are here: Home page / Team / Dr Anna Pędziszewska

Dr Anna Pędziszewska

Laboratory of Palaeoecology and Archaeobotany
Department of Plant
Ecology University of Gdańsk
Wita Stwosza 59
PL - 80-308 Gdansk, POLAND
tel/fax. +48 58 523 61 14
a.pedziszewska@ug.edu.pl

I am a palynologist. I took my degree from the Laboratory of Palaeoecology and Archaeobotany, University of Gdańsk where I work at present. My interests are in Holocene forests history in the Kashubian Lakeland, and in tracing the human impact on the natural environment. After completing my PhD thesis on Late Holocene history of selected forest phytocoenoses with hornbeam and beech I participated in projects on the natural history of the Białowieża Forest, the record of climatic and environmental change in annually laminated lake sediments, and the natural environment of the Wolin Island at the close of the last glaciation and during the Holocene.

Selected publications

  1. Diurnal patterns of airborne pollen concentration of the selected tree and herb taxa in Gdańsk (Northern Poland), Grana 44:2005, s. 192-201 (współautorstwo: M. Latałowa, A. Uruska, A. Dawidowska).
  2. Nowe dane dla rekonstrukcji zmian paleośrodowiskowych w zachodniej części Mierzei Łebskiej, (w:) K. Rotnicki, J. Jasiewicz, M. Woszczyk (red.), Holoceńskie przemiany wybrzeży i wód południowego Bałtyku – przyczyny, uwarunkowania i skutki, Poznań-Bydgoszcz, 2008, s.127-137 (współautorstwo: J. Święta-Musznicka, M. Latałowa).
  3. Wczesno- i środkowoholoceńska ewolucja szaty roślinnej w rynnie jeziora Bukrzyno na Pojezierzu Kaszubskim, Landform Analysis, t. 9:2008, s. 251-255 (współautorstwo: J. Pajewska).
  4. Źródła paleobotaniczne do rekonstrukcji wczesnych etapów rozwoju Gdańska, (w:) L. Domańska, P. Kitel, J. Forysiak (red.), Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa. Środowisko-Człowiek-Cywilizacja, tom 2, Seria Wydawnicza Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej, Poznań 2009, s. 175-185 (współautorstwo: M. Latałowa, J. Świętą-Musznicka).
  5. Late Glacial and holocene environmental changes in the Kashubian Lakeland, (w:) M. Badura, J. Święta-Musznicka, A. Pędziszewska, M. Makohonienko (red.), Environmental Archaeology of Urban Sites. 4th International Conference of the Polish Association for Environmental Archaeology. September 5-10, 2011 in Gdańsk, Poland, Środowisko i Kultura 10:2011, s. 82-96 (współautorstwo: M. Latałowa, J. Święta-Musznicka, D. Weisbrodt).

All publications